About Da Vinci Legal

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Da Vinci tôn trọng mối quan tâm của bạn về quyền riêng tư. Chính sách bảo mật này giải thích các chính sách và thủ tục của Da Vinci liên quan đến thông tin chúng tôi thu thập về khách hàng của chúng tôi và việc họ sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Da Vinci sẽ luôn mang tới bạn sự thoải mái và tự tin trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập. Chính sách bảo mật này cũng giải thích cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào. Bằng cách cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc bằng cách sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách bảo mật này.

Thông tin chúng tôi có thể thu thập

 • Chúng tôi thu thập các thông tin chính liên quan đến bạn hoặc việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, e-mail, thông tin thanh toán, hoặc thông tin nhận dạng khác của chính phủ) hoặc thiết bị của bạn theo nhiều cách, bao gồm:
 • Thông qua Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn thông qua trang web, ứng dụng phần mềm, trang truyền thông xã hội, thư e-mail hoặc các dịch vụ kỹ thuật số khác của chúng tôi, ví dụ: khi bạn đăng ký nhận bản tin , mua hàng hoặc đăng ký sản phẩm của bạn với chúng tôi.
 • Từ các nguồn khác: Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu công cộng, đối tác tiếp thị chung, trình cài đặt được chứng nhận và nền tảng truyền thông xã hội.
 • Tài khoản Da Vinci( coming soon): Khách hàng mua sản phẩm Da Vinci nhất định sẽ nhận được Tài khoản Da Vinci, được lưu trữ trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các loại dữ liệu sau đây cho Tài khoản Da Vinci của bạn mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi: thông tin đăng ký khách hàng của bạn; trạng thái đơn đặt hàng của bạn; bảo hành và các tài liệu khác cho các sản phẩm Da Vinci của bạn; và thông tin chung về các sản phẩm Da Vinci của bạn. Bạn có thể truy cập Tài khoản Da Vinci của mình để cập nhật thông tin về bạn trong tài khoản đó bất cứ lúc nào.
 • Ngoại tuyến: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn, chẳng hạn như khi bạn tới cửa hàng hoặc cơ sở Da Vinci, tham dự một trong các sự kiện của chúng tôi, đặt hàng qua điện thoại hoặc liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc bộ phận bán hàng.
 • Thông qua trình duyệt hoặc thiết bị của bạn: Một số thông tin được thu thập bởi hầu hết các trình duyệt hoặc thông qua thiết bị của bạn, chẳng hạn như địa chỉ MAC, loại máy tính (Windows hoặc Macintosh), độ phân giải màn hình, tên và phiên bản hệ điều hành, nhà sản xuất thiết bị và mô hình, ngôn ngữ, loại và phiên bản trình duyệt Internet và tên và phiên bản của Dịch vụ kỹ thuật số mà bạn đang sử dụng. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng Dịch vụ kỹ thuật số hoạt động chính xác.
 • Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng cookie, thẻ pixel, công cụ phân tích và các công nghệ tương tự khác để giúp cung cấp và cải thiện Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi.
 • Cookie: Cookie là những mẩu thông tin được lưu trữ trực tiếp trên máy tính mà bạn đang sử dụng. Cookie cho phép chúng tôi thu thập thông tin như loại trình duyệt, thời gian dành cho Dịch vụ kỹ thuật số, các trang được truy cập, tùy chọn ngôn ngữ và dữ liệu lưu lượng truy cập web khác. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng thông tin cho mục đích bảo mật để tạo điều kiện trực tuyến, hiển thị thông tin hiệu quả hơn, để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch vụ kỹ thuật số và phân tích khác hoạt động của người dùng. Chúng tôi có thể nhận ra máy tính của bạn để hỗ trợ bạn sử dụng Dịch vụ kỹ thuật số. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thống kê về việc sử dụng Dịch vụ kỹ thuật số để liên tục cải thiện thiết kế và chức năng của chúng, hiểu cách sử dụng Dịch vụ kỹ thuật số và hỗ trợ giải quyết các câu hỏi liên quan đến Dịch vụ kỹ thuật số.

Cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để liên lạc với bạn, để cung cấp và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và cho các mục đích được liệt kê dưới đây:

Để giao tiếp với bạn

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để liên lạc với bạn, bao gồm:

 

 • Để trả lời các yêu cầu của bạn và đáp ứng các yêu cầu của bạn, chẳng hạn như gửi cho bạn bản tin hoặc thông tin sản phẩm, thông báo thông tin, thông tin về các sự kiện hoặc tài liệu quảng cáo.
 • Để tư vấn cho bạn về thông tin quan trọng liên quan đến an toàn về ví của bạn 
 • Để gửi thông tin quản trị cho bạn, chẳng hạn như thông tin liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và thay đổi các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi.
 • Để giới thiệu sản phẩm và cung cấp phù hợp với bạn và để nâng cao danh sách của chúng tôi với thông tin từ các nguồn khác.
 • Để cho phép bạn tham gia vào các cuộc thi và các chương trình khuyến mãi tương tự và để quản lý các hoạt động này.
 • Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ xã hội và chức năng liên lạc.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để cung cấp và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:

 • Để hoàn tất và thực hiện giao dịch mua của bạn, ví dụ: để xử lý thanh toán, thực hiện yêu cầu của bạn về tài trợ sản phẩm, hay giao hàng cho bạn, liên lạc với bạn về việc mua hàng của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng có liên quan.
 • Để cung cấp dịch vụ cho sản phẩm Da Vinci của bạn, chẳng hạn như để liên hệ với bạn về các đề xuất dịch vụ và cung cấp các bản cập nhật qua mạng cho sản phẩm của bạn.
 • Để theo dõi hiệu suất của sản phẩm Da Vinci và cung cấp các dịch vụ liên quan đến sản phẩm của bạn.
 • Để phát triển và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời cải thiện hoặc sửa đổi các sản phẩm và dịch vụ hiện có của chúng tôi.
 • Để phân tích và cải thiện sự an toàn và bảo mật của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Để cung cấp bất kỳ dịch vụ nào khác mà bạn đã yêu cầu.

Cho các mục đích khác

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích khác, bao gồm:

Vì mục đích kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, kiểm tra, giám sát và ngăn chặn gian lận, xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi và điều hành và mở rộng hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Ngoại trừ như mô tả ở trên và dưới đây, Da Vinci có thể sử dụng hoặc chia sẻ thông tin không nhận dạng cá nhân bạn cho bất kỳ mục đích nào, chẳng hạn như cho mục đích hoạt động hoặc nghiên cứu, để phân tích ngành, cải thiện hoặc sửa đổi các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. dịch vụ cho nhu cầu của bạn và nơi cần thiết về mặt pháp lý.

Cách chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi, với các bên thứ ba khác mà bạn ủy quyền, với các bên thứ ba khác khi pháp luật yêu cầu và trong các trường hợp khác. Ví dụ về cách chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên này và trong những trường hợp này được cung cấp dưới đây.

 • Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác kinh doanh của chúng tôi khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ thay cho chúng tôi hoặc nhân danh bạn, chẳng hạn như trong các trường hợp sau:
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các đối tác kênh của chúng tôi để cung cấp các dịch vụ như lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu và lưu trữ, xử lý thanh toán, thực hiện đơn hàng và cài đặt sản phẩm, công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng liên quan, dịch vụ khách hàng, thiết kế sản phẩm, sản phẩm chẩn đoán, bảo trì hoặc các dịch vụ liên quan, gửi e-mail, xử lý thẻ tín dụng, kiểm toán, tiếp thị, xử lý lệnh thoại và các dịch vụ tương tự khác.
 • Với các đối tác kinh doanh bên thứ ba khác trong phạm vi họ tham gia vào việc mua, thuê, hoặc dịch vụ các sản phẩm Da Vinci của bạn. Chúng tôi chia sẻ thông tin hạn chế  về bạn để cho phép bạn tận dụng các dịch vụ đó nếu bạn chọn sử dụng chúng, với các đối tác như tài chính, cho thuê, đăng ký, công ty tiêu đề, tiện ích điện, cho phép cơ quan chức năng và công ty bảo hiểm.

Với các bên thứ ba khác mà bạn cho phép

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba khác mà bạn cho phép, chẳng hạn như trong các trường hợp sau:

 • Với các nhà tài trợ bên thứ ba của các cuộc thi và chương trình khuyến mãi tương tự, nếu bạn chọn tham gia.
 • Với nhà cung cấp tài khoản truyền thông xã hội của bạn, nếu bạn kết nối Tài khoản Da Vinci và tài khoản truyền thông xã hội của mình. Nếu bạn làm như vậy, bạn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin với nhà cung cấp tài khoản truyền thông xã hội của bạn và bạn hiểu rằng việc sử dụng thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ chịu sự điều chỉnh của chính sách bảo mật của nhà cung cấp tài khoản truyền thông xã hội.
 • Với các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật

Da Vinci có thể chuyển và tiết lộ thông tin, bao gồm thông tin có thể hoặc không thể nhận dạng cá nhân bạn, cho bên thứ ba tuân thủ nghĩa vụ pháp lý (bao gồm, nhưng không giới hạn, trát đòi hầu tòa); khi chúng ta tin tưởng rằng luật pháp đòi hỏi nó; đáp ứng yêu cầu hợp pháp của các cơ quan chính phủ tiến hành điều tra, bao gồm tuân thủ các yêu cầu thực thi pháp luật; để xác minh hoặc thực thi các chính sách và thủ tục của chúng tôi; để ứng phó với trường hợp khẩn cấp; để ngăn chặn hoặc ngăn chặn hoạt động chúng tôi có thể xem xét, hoặc gây ra rủi ro bị, bất hợp pháp, phi đạo đức hoặc có thể hành động pháp lý; hoặc để bảo vệ quyền, tài sản, an toàn hoặc bảo mật của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, Da Vinci, bên thứ ba, khách truy cập hoặc công chúng, theo quyết định của chúng tôi.